Dit zijn de duurzaamheidsverwachtingen van de overheid

Om verdere opwarming van de aarde te beperken neemt de overheid maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Het uiteindelijke doel is om in 2050 95 procent minder CO2-uitstoot te hebben ten opzichte van 1990. Om dit doel te halen, hebben overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties een Klimaatakkoord gesloten. Daarin staan afspraken met vijf branches – gebouwde omgeving, landbouw en landgebruik, elektriciteit, industrie en mobiliteit – over maatregelen voor de komende tien jaar. In deze blog nemen we je mee langs de afspraken per sector.

Gebouwde omgeving: van het gas af

De verduurzaming van 7 miljoen woningen en 1 miljoen andere gebouwen gaat vooral over afname van het aardgasgebruik. Wijk voor wijk worden gebouwen verduurzaamd, door te isoleren en door over te stappen op duurzame warmte en elektriciteit. De kosten voor verduurzaming worden – als het goed is – gecompenseerd door een lagere energierekening.

Lees meer over gebouwde omgeving op klimaatakkoord.nl.

Mobiliteit: weg met schadelijke uitlaatgassen

Hier ligt de focus vooral op schonere en slimmere vervoersmogelijkheden, zoals elektrisch vervoer en aandrijving met duurzame waterstof, maar ook door fiets, spoor en vaarwater beter in te zetten. Dit leidt tot betere bereikbaarheid en toegankelijkheid voor iedereen, een betere doorstroming in steden en ontsluiting van gebieden en dorpen. Uiteindelijk is het doel dat het Nederlandse verkeer in 2050 geen schadelijke uitlaatgassen en CO2meer uitstoot.

Lees meer over mobiliteit op klimaatakkoord.nl.

Landbouw en landgebruik: de overstap naar kringlooplandbouw

Ook de landbouw en landgebruik moeten in 2050 klimaatneutraal zijn, door maatregelen zoals het reduceren van broeikasgasuitstoot door koeien en veengebieden, en het verhogen van CO2-opslag door bomen, planten en gras. Boeren, tuinders, terreinbeheerders, voedselverwerkers, supermarkten en natuur- en milieuorganisaties spelen hierbij een belangrijke rol. Een grote stap kan deze branche maken door de omslag naar kringlooplandbouw te maken.

Lees meer over landbouw en landgebruik op klimaatakkoord.nl.

Elektriciteit: groene stroom

We zien een enorme groei in de opwekking van elektriciteit door zon en wind en een afname van fossiele brandstoffen, zoals aardgas en steenkool. Er is nog een lange weg te gaan. Van 7,2 procent duurzame energie in 2018, moeten we groeien naar zeventig procent in 2030 en honderd procent in 2050. Dit kan alleen worden bereikt door ontwikkeling van nieuwe technologieën, zoals opslag van duurzaam opgewekte elektriciteit, en een flexibel energiesysteem.

Lees meer over elektriciteit op klimaatakkoord.nl.

Industrie

De industrie zal zich concentreren op energie-efficiëntie, het gebruik van duurzame energie – elektriciteit uit zon en wind of energie uit aardwarmte, duurzame waterstof en biogas – en het verminderen van de CO2-uitstoot. Dit kan door investering in nieuwe technologieën, verbetering van proces-efficiëntie, en afvalreductie en -hergebruik.

Lees meer over industrie op klimaatakkoord.nl.

Meer weten?

Wil je meer weten over isoleren en glas? Check dan deze blog. Wil je direct aan de slag met energiebesparend HR++ glas? Neem contact met ons op via mail of bel naar 030 231 06 94. We vertellen je graag meer.