De noodzaak van verduurzamen? Dat lijkt ons zo helder als glas.

Ondanks alarmerende rapporten van onder andere het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) zijn er nog steeds zogenaamde klimaatontkenners en klimaatvertragers. Argumenten als ‘wij mensen hebben geen invloed op zoiets groots als het klimaat op aarde’ zijn wat ons betreft klinkklare onzin. In deze blog bespreken we vijf hardnekkige fabels over klimaatverandering.

1. Er is geen sluitend bewijs voor klimaatverandering

Dit argument negeert het wereldwijde wetenschappelijk onderzoek door het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), hét orgaan van de Verenigde Naties dat de risico’s van klimaatverandering onderzoekt en evalueert. Klimaatontkenners schermen daarentegen met niet-overtuigende empirische studies uitgevoerd door ongeloofwaardige wetenschappers of met werk dat is geschreven door mede-sceptici. Deze publicaties kunnen altijd heel eenvoudig worden weerlegd door echte klimaatwetenschappers.

2. De veranderingen in gemeten temperaturen maken deel uit van de natuurlijke cyclus

Er zijn ook sceptici die wel toegeven dat er sprake van klimaatverandering is, maar beweren dat dat niet door de mens wordt veroorzaakt. Klimaatwetenschappers hebben echter allang methoden ontwikkeld die laten zien dat de huidige klimaatverandering niets te maken heeft met de natuurlijke cyclus. Als deze klimaatverandering al deel uit zou maken van deze natuurlijke cyclus, dan zou er juist sprake moeten zijn van wereldwijde afkoeling.

3. Klimaatverandering en CO2 zijn goed

Ook deze sceptici erkennen dat klimaatverandering plaatsvindt, en zij zien zelfs dat mensen deze veroorzaken. Zij staan ​​echter sceptisch tegenover de negatieve effecten. Volgens hen zal de landbouw profiteren van hogere temperaturen en meer regenval. En hoe zit het met de CO2? Dat is toch voeding voor planten? Klimaatwetenschappers, ecologen en landbouwkundigen hebben aangetoond dat de negatieve effecten veel groter zijn dan de positieve effecten van klimaatverandering op de landbouw. De negatieve effecten zullen de positieve in alle sectoren zwaar overstijgen.

4. Ons landje is zo klein, wij maken toch geen verschil

Aanhangers van dit argument aanvaarden de klimaatverandering als feit, ze zien dat het door de mens wordt veroorzaakt en erkennen ook dat de meeste effecten negatief zijn. Zij denken echter dat wij als klein landje geen verschil kunnen maken. Maar elke ton broeikasgassen minder is er één. Qua oppervlak zijn we misschien klein, maar onze economie is de best presterende van Europa en vierde beste ter wereld. Wij kunnen dus zeker een positieve bijdrage leveren.

5. Verduurzamen is te duur

Deze laatste groep van sceptici aanvaardt de conclusies van klimaatwetenschappers, maar stelt dat het te duur is om de bezuinigingen door te voeren die nodig zijn om de ergste gevolgen van klimaatverandering af te wenden. Onderzoeken tonen echter aan dat de uiteindelijke kosten van nietsdoen veel hoger zullen zijn.

Nieuwsgierig?

Glas kan een interessante investering zijn als je wil verduurzamen. Benieuwd hoe je het snelst energiebesparend HR++ glas geplaatst krijgt in je woning met een scherpe afbetalingsregeling? Neem contact met ons op via mail of bel naar 030 231 06 94. We vertellen je graag meer.