De wereld verandert en de glasindustrie verandert mee. We moeten steeds efficiënter omgaan met grondstoffen en de energietransitie is in volle gang. Door het steeds schoner en energiezuiniger produceren van steeds betere producten én door het recyclen van glas, helpt de glasindustrie die transitie versnellen. Volgens het Klimaatakkoord moet in 2050 de uitstoot van broeikasgassen met 95 procent verminderd zijn. Om daar, in ieder geval binnen de glasindustrie, te komen, heeft de Vereniging van Nederlandse Glasfabrikanten (VNG) heeft een routekaart opgesteld, de Routekaart 2030. Wat zijn de belangrijkste punten op gebied van vlakglas die in deze routekaart zijn vastgelegd?

De markt van vlakglas in 2030

Vlakglas – ook wel vensterglas – is dé verzamelnaam voor glassoorten die gebruikt worden in de woning- en utiliteitsbouw. Denk bijvoorbeeld aan ramen, kozijnen en deuren. In de Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD) is vastgelegd dat nieuwe gebouwen met ingang van 2020 minimaal energieneutraal moeten zijn en dat ook in de renovatiesector grootschalig energiezuinige renovaties moeten worden doorgevoerd. Glaswol en vlakglas leveren een significante bijdrage aan het energiezuinig bouwen. Het zijn perfecte materialen om gebouwen te isoleren en daglichttoetreding of warmte-uitwisseling te regelen. Deze materialen passen dan ook goed in nieuwe, energiezuinige en -leverende manieren van bouwen, zoals bijvoorbeeld modulair bouwen.

Recycling

Ook voor recycling is een nog grotere rol weggelegd in de toekomst. Glasscherven zijn een veel gebruikte secundaire grondstof voor de sector. Door scherven te gebruiken – die overigens onbeperkt en zonder kwaliteitsverlies kunnen worden ingezet – hoeven minder primaire grondstoffen te worden ingezet, kan de benodigde smeltenergie met een kwart worden verlaagd en daalt ook de CO2-emissie. Via Stichting Vlakglas Recycling Nederland (VRN) wordt circa 80 procent van het vlakglasafval dat vrijkomt bij glaszetters, schilders en renovatieprojecten weer gerecycled. De vlakglasindustrie zet ongeveer een derde scherven in, grotendeels afkomstig uit externe scherven (buiten het bedrijf). De glaswolindustrie zet gemiddeld drie kwart (vlakglas)scherven in, maar kan tot 87 procent inzetten.

Nieuwsgierig?

Benieuwd hoe je nu al het snelst energiebesparend HR++ glas geplaatst krijgt in je woning met een scherpe afbetalingsregeling? Neem contact met ons op via mail of bel naar 030 231 06 94. We vertellen je graag meer.