Go green met glas

Tot nu toe ging de boekhouding van organisaties vooral over geld. Wat komt erin en wat gaat eruit? Vanaf begin 2025 moeten bedrijven met meer dan 250 medewerkers ook verslag gaan doen over hun klimaat- en milieuprestaties. Glas kan een interessante investering zijn om groener te boek te staan.

NFRD verscherpt

In 2018 werd de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) van kracht. Deze regelgeving schrijft voor dat bedrijven die meer dan 500 medewerkers hebben en van openbaar belang zijn – denk aan banken, verzekeraars en beursgenoteerde bedrijven – moeten rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties. Dit ging over zo’n honderd bedrijven in Nederland. De NFRD wordt in 2025 verscherpt tot de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). De CSRD richt zich op uitgebreidere en diepgaandere duurzaamheidsverslaglegging, voor bedrijven die aan twee van deze drie criteria voldoen:

  • Meer dan 250 medewerkers.
  • Meer dan 40 miljoen omzet.
  • Meer dan 20 miljoen op de balans.

Daarmee moeten zo’n 50.000 organisaties gaan rapporteren over hoe zij omgaan met zaken als milieuvervuiling, maatschappelijke verantwoordelijkheid, mensenrechten en diversiteit.

Voordelen van CSRD

Volgens de EU heeft de CSRD een aantal voordelen. Zo worden bedrijven zich meer bewust van klimaatrisico’s en kansen binnen het bedrijf, beter risicobeheer en robuustere besluitvorming en strategische planning. Ook geeft deze regelgeving handvatten voor een constructieve dialoog met stakeholders, zoals investeerders en aandeelhouders. Door helder te rapporteren over duurzaamheidsprestaties kunnen bedrijven hun reputatie verbeteren en werken aan hun maatschappelijk draagvlak.

Triple glas maakt groener

Door over te stappen op energiebesparend HR+++ glas draag je actief bij aan het stabiliseren van het klimaat. Immers, je gasverbruik zal omlaaggaan, waardoor de CO2-uitstoot te vermindert. Niet alleen belangrijk bij het verslagleggen van je duurzaamheidsprestaties, het helpt je ook om energielabel C te krijgen voor je pand. Een verplichting die vanaf 1 januari 2023 geldt voor kantoorpanden en andere utiliteitsgebouwen groter dan 100 m2. Dat kan best een investering zijn, maar gelukkig kun je als bedrijf gebruik maken van verschillende regelingen. Dus wat staat je nog in de weg?

Nieuwsgierig?

Benieuwd welk energielabel je kantoor nu heeft? Doe de check op de website EP-online. Weten hoe je een energielabel aanvraagt? Dat lees je op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Meer weten over hoe je het snelst energiebesparend HR++ glas geplaatst krijgt? Neem contact met ons op via mail of bel naar 030 231 06 94. We vertellen je graag meer.