Garantiebepalingen van isolatieglas

1. ALL- IN GLAS B.V. garandeert dat de aan u geleverde isolerende dubbelglas eenheden gedurende 10 jaar (3 jaar voor eenheden bestemd voor rollend materieel, zoals treinen, bussen en landbouwwerktuigen) vanaf de productiedatum géén vermindering van doorzicht dan wel een onafwisbaar grauwwaas zullen vertonen door condensatie, aanslag op of aantasting van de glasbladen aan de spouwzijde van de beglazing als gevolg van een gebrek aan de randafdichting (z.g. lekke ruiten).

De garantie houdt in dat ALL- IN GLAS B.V., indien gedurende de garantietermijn in een eenheid de bovenomschreven vermindering van doorzicht of grauwwaas optreedt, zo spoedig mogelijk een identieke of, indien de betreffende uitvoering niet meer leverbaar is, een qua prestaties en aspect vergelijkbare, vervangende eenheid ter beschikking stelt en dat ALL- IN GLAS B.V. bovendien deze eenheid herplaatst. ALL- IN GLAS B.V. garandeert bovendien de vervangende eenheid op dezelfde voorwaarden gedurende het restant van de voor de oorspronkelijke eenheid geldende garantieperiode. Elke andere aansprakelijkheid, waaronder die voor verdergaande herplaatsingskosten en voor gevolgschade, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

De garantie heeft geen betrekking op andere gebreken zoals vertekening, zowel bij doorzicht als in reflectie, of het zichtbaar zijn van kleurbanden en/of kleurpatronen, en dit ongeacht of die gebreken binnen of buiten tolerantiegrenzen vallen dan wel het gevolg zijn van eigenschappen die inherent zijn aan glassoorten en/of combinaties daarvan, aan barometrische drukverschillen, temperatuurverschillen of geografische hoogteverschillen of het gevolg zijn van interferentie. Breuken en barsten van glasbladen en de gevolgen daarvan vallen evenmin onder enige garantie.

2. Plaatsing en onderhoud.

De garantie wordt verleend onder de voorwaarden dat:
a. plaatsing van de isolerende beglazing plaatsvindt volgens de principes van een drukvereffenend beglazingssysteem met een ventilerende sponning en voor het overige voldoet aan de normen en richtlijnen die op het moment van plaatsing gelden, te weten de geldende versies van de normen NEN 3576 en NEN 2608 alsmede van de richtlijnen NPR 3577 en NPR 3599 dan wel de normen en/of richtlijnen die daarvoor op enig moment in de plaats zullen komen.

b. de omringende constructie en de sponningafdichting bij voortduring worden onderhouden in overeenstemming met de daarvoor geldende richtlijnen, te weten de geldende versie van richtlijn NPR 3577 dan wel de richtlijn die daarvoor op enig moment gedurende de garantieperiode in de plaats zal komen.

Afwijkende plaatsing- en onderhoudsmethoden zijn slechts toegestaan indien ALL- IN GLAS B.V. deze afwijkende methoden voor de isolerende eenheid waarvoor een beroep op de garantie wordt gedaan, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. Indien ALL- IN GLAS B.V. schriftelijk met haar afnemer is overeengekomen dat bijzondere plaatsing- en/of onderhoudsvoorschriften dienen te worden toegepast, wordt de garantie verleend onder voorwaarde dat deze voorschriften zijn nageleefd. Leveranciers en plaatsingsbedrijven behoren van de geldende plaatsing- en onderhoudsvoorschriften op de hoogte te zijn.

3. Bijzondere schadeoorzaken.

Geen garantie wordt verleend voor schade aan de eenheid, die het gevolg is van:
a. het niet spanningsvrij plaatsen van de isolerende dubbelglaseenheid;
b. bouwtechnische oorzaken, zoals verzakkingen van het gebouw of vervorming en/of verandering van de omringende constructie ongeacht door welke oorzaak;
c. mechanische oorzaken, zoals geweld van buitenaf, het vergruizen, afslijpen en/of bijwerken van de eenheid daaronder begrepen;
d. het aanbrengen van veranderingen in de structuur van de eenheid, het beplakken met folie en/of het aanbrengen van schilderwerk op het glas daaronder begrepen;
e. plaatsing volgens het zogenaamde ‘volbad kit’-principe of vergelijkbare systemen;
f. de toepassing van beglazingskit of enig ander plaatsingsmateriaal, dat zich niet verdraagt met de randafdichting van het isolatieglas;
g. het blootgesteld worden aan chemische invloeden en/of agressieve reinigingsmiddelen, die de randafdichting van de eenheid en/of het glasoppervlak kunnen aantasten;
h. thermische oorzaken, d.w.z. wanneer plaatselijke temperatuurverschillen in de eenheid optreden;
I. andere handelingen of toepassingen die een negatieve invloed hebben op de levensduur van de beglazing.
j. Oorzaken nader beschreven in de appendix Garantiebepalingen isolatieglas

4. Bijzondere producten. Geen garantie wordt verleend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders met ALL- IN GLAS B.V. is overeengekomen:

a. voor eenheden met één of meer bladen figuur- of draadglas of in de spouw aangebracht glas-in-lood;
b. voor eenheden bestemd voor niet-verticale plaatsing, daaronder begrepen dakbeglazing, tenzij de uitvoering geschiedt volgens de norm NEN 2608-2 of de norm die daarvoor op enig moment in de plaats komt en de plaatsingsdetails door ALL- IN GLAS B.V. op voorhand schriftelijk zijn goedgekeurd;
c. voor eenheden die na de eerste plaatsing zijn uitgenomen en herplaatst;
d. voor eenheden bestemd voor industrieel gebruik of voor zwembaden;
e. voor de volgende producten: alle typen met Pyrostar, Pyroquard of Pyrobel brandwerend glas alsmede Thermobel Luxaclair en Thermobel Stratobel PC. Voor deze producten kunnen afwijkende voorwaarden gelden;
f. voor buiten Nederland geplaatste eenheden.

5. Algemene bepalingen. Een garantieclaim dient binnen de garantieperiode schriftelijk bij ons te worden ingediend.
6. Nederlands recht is op deze garantie van toepassing. Geschillen worden in eerste instantie beslecht door de bevoegde rechter.

Voor overige garantiebepalingen/leveringsvoorwaarden verwijst ALL-IN GLAS B.V. naar de bij de opdrachtgever bekend zijnde Algemene Voorwaarden.

Appendix Garantiebepalingen isolatieglas

Interferentie
Interferentie is een natuurkundig verschijnsel, waarbij onder bepaalde hoeken petroleumachtige vlekken, banden of patronen zichtbaar worden. De vier oppervlakken van isolerende dubbele beglazing rafelen het daglicht uiteen in de bekende kleuren van de regenboog. Dit vrij zeldzame verschijnsel heeft niets te maken met glasfouten of een vettige aanslag. Door tegen het glas te drukken zal het patroon zich verplaatsen, hetgeen bij echte vlekken uiteraard niet het geval is. Het aanbrengen van een HR-coating of een zonwerende coating vermindert in hoge mate de kans op het optreden van dit verschijnsel.

Thermische breuk
Glasbreuk kan ontstaan door een mechanische oorzaak, maar ook door een zogenaamde thermische breuk. Een thermische breuk ontstaat door een te hoge plaatselijke verwarming van de ruit (ook bijvoorbeeld bij zware slagschaduwen of het aanblazen door de airconditioning), waardoor te grote spanningen in het glas optreden. Het risico op thermische breuk kan voorkomen worden door het glas te harden. Het spreekt vanzelf dat de fabrikant niet voor mechanische of thermische breuk aansprakelijk gesteld kan worden.

Barometrische invloeden
De dubbelglaspanelen van ALL- IN GLAS B.V. worden hermetisch afgesloten onder de op dat moment heersende weersomstandigheden, zoals een hoge of lage druk. Hierna zijn de eenheden onderhevig aan temperatuurvariaties en een wisselende barometrische druk. Zo ontstaan minimale verschillen in de spouwbreedte. Optisch is dit waarneembaar door een lichte vervorming van de in de ruit weerspiegelende beelden. Deze effecten vallen buiten de invloedssfeer van de fabrikant.

Condensvorming
Condensvorming in de spouw – dus tussen de glasbladen – mag natuurlijk nooit voorkomen. Hiervoor geldt de tienjarige garantie. De kans op condensvorming op de “kamerzijde” is gering, maar niet uitgesloten. Dit verschijnsel is afhankelijk van de binnen- en buitentemperatuur en de luchtvochtigheid in het vertrek en is dus niet te wijten aan een gebrek van de isolerende beglazing. Vaak is dit een kwestie van onvoldoende ventilatie. Bij HR- beglazingen is het mogelijk, dat aan de buitenzijde van de beglazing in bepaalde perioden van het jaar condensatie optreedt. Dit verschijnsel doet zich voor bij een zeer hoge luchtvochtigheid, waarbij alle koude vlakken condenseren. Het is het bewijs dat uw beglazing zeer goed isoleert, uw buitenruit wordt immers niet meer van binnenuit opgewarmd. De condens verdwijnt vanzelf.

Onderhoud
De afdichtende beglazingskit in de sponning vraagt onderhoud, omdat deze kit veroudert en krimpt. Hierdoor zou er water in de sponning kunnen binnendringen, waardoor ernstige schade aan de kozijnen en aan de beglazing kan ontstaan. Deze schade valt buiten de garantie. Het verdient dan ook aanbeveling om periodiek onderhoud te plegen, zoals bijvoorbeeld het tijdig opvullen van door krimp ontstane naden en het verhelpen van verouderingsverschijnselen in de kitvoegen en het direct aansluitende schilderwerk. Bij een zogenaamd “geventileerd systeem” dienen de afwateringsgaten of sleuven vrijgehouden te worden van vuil, zodat een optimale ventilatie blijft gewaarborgd.

BEKIJK HOE ANDERE KLANTEN ONZE SERVICE EN KWALITEIT HEBBEN ERVAREN EN GEWAARDEERD.

Goede snelle service, perfect op maat, makkelijke en goede communicatie via e-mail, betaling via mail, top geregeld!!! Ze hebben het goed voor mekaar! All in voor All In Glas!!!
Guido van den B.
15:29 12 Apr 24
Monteur was netjes op tijd en werkte zeer netjes en accuraat. Nadien werd alles netjes opgeruimd en meegenomen. Zeer professioneel. Eenvolgende keer zal ik zeer zeker weer voor ALLINGLASS kiezen.
Jan R.
17:43 10 Apr 24
Vriendelijke en vakbekwame monteurs. Werk netjes afgeleverd. Boel aangeveegd dus prima werk.
Ben van der P.
12:24 09 Apr 24
allinglas heeft het netjes opgeleverd , ook alles netjes opgeruimd , zeer tevreden
Dick Van W.
09:10 05 Apr 24
Goede service, goede communicatie, glas mooi teruggeplaatst.
Yas
09:09 05 Apr 24
Vriendelijke en bekwame glaszetters. Netjes en vlot gewerkt, ruit vakkundig geplaatst, afgekit en schoongemaakt.
Mathijs Van De W.
11:56 29 Mar 24
Prima geregeld allemaal.Duidelijke communicatie en goed werk!
Axel van Venrooij (A-pollo A.
11:22 18 Mar 24
Zeer goede en duidelijke communicatie. Optijd, geen verassingen en zeer vriendelijk! Ontzettend tevreden!!
Jacqueline B.
17:43 15 Mar 24
Goede ervaring. Vanaf het moment van eerste kontakt snel een offerte mogen ontvangen en na goedkeuring ongeveer een 5 weken later de vervanging van enkelglas naar HR++ glas op de eerste verdieping en begane grond. Al met al is alles netjes geplaatst. Ik ben tevreden met het resultaat.
Dick H.
16:17 08 Mar 24
Netjes en vlot gewerkt. In goed overleg gewerkt. Eind resultaat prima.
Rob van der S.
14:18 05 Mar 24
Snel en netjes geholpen door goede vakmensen,zeer tevreden.
Michel L.
12:16 05 Mar 24
Snelle service en goede communicatie. Achterdeur is van dubbelglas voorzien en ziet er netjes uit.
Judith Terpstra-de B.
15:24 22 Feb 24
Heel tevreden met het resultaat. Ziet er heel strak uit en er is heel netjes gewerkt. Ook de communicatie vanuit het bedrijf was erg goed.
Bert van de K.
09:10 19 Feb 24
Eddy, Ferdy, Belardo hebben heel mooi werk geleverd. Aardige jongens die alles netjes achter hebben gelaten!
Alex C.
20:26 09 Feb 24
Heel fijn bedrijf, ondanks de drukte heeft men mij toch snel kunnen helpen, hartelijk dank !
Steenhouwerij J.
15:48 09 Feb 24
They were fast to answer any email and were just in time for the scheduled times we have made.The wooden frame of the glass was not 100% aligned where they meet with the angles and that bothers me a bit but besides that everything is good. Workers were kind and fast. Same for customer service.
Joyce F.
16:14 06 Feb 24
Zeer tevreden na het plaatsen van het nieuwe raam in de woonkamer. Wij hebben donkere kozijnen, ze hebben de glaslatten/kit in de zelfde kleur gedaan zelfs waar het oude raam zat hebben ze het donker gemaakt. Vriendelijke mensen die snel en goed werk leveren.
Demy H.
09:50 05 Feb 24
Super. Hele aardige, kundige glaszetter. Zo gepiept!
Jacqueline Van B.
09:36 02 Feb 24
Prima service: snel offerte ontvangen en netjes glas geplaatst.
Jacqueline D.
16:21 31 Jan 24
Service is bijzonder goed. Van begin tot einde alles goed en makkelijk geregeld. Van afspraak maken online, bevestiging en daadwerkelijk langs komen alles wasallemaal dik in orde. Monteur was zeer vakkundig en heeft goed werk geleverd.
Bob de J.
13:52 30 Jan 24
Alles is keurig netjes vervangen en voorzien van nieuwe glaslatten. Alles afgekit en alle rommel opgeruimd. Je ziet bijna niet dat ze geweest zijn. Top
Marcel L.
12:14 30 Jan 24
Dubbele beglazing keurig geplaatst afwerking prima. Het afval opgeveegd en de rommel meegenomen. Nette beschaafde medewerkes. Met deze vrieskou geen pretje om op 3 hoog buiten te werken. Koffie heeft ze warm gehouden.Raad deze firma zeker aan.
A. de V.
19:39 17 Jan 24
ik ben heel blij wat een werd van verschil, de mensen zijn zeer vakkundig en heel aardigik kon ze vragen wat ik wilden, en allen kaal deelen geworden werden netjes in de grondverf gezet tot zelf de glas laten zijn gegrond beslist een aanrader
Klaas van der S.
14:34 17 Jan 24
Heel tevreden met de plaatsing van de ramen en netjes werk geleverd top👌👍
Erik Z.
10:27 16 Jan 24