Onze overheid wil dat onze economie uiterlijk in 2050 volledig circulair is. Een circulaire economie kent geen afval en grondstoffen worden steeds opnieuw gebruikt. Glasscherven zijn een veel gebruikte secundaire grondstof voor vlakglas. In deze blog nemen we het recyclen van glas eens onder de loep.

Minder CO2-emissie dankzij glasscherven

We schreven het al in onze vorige blog: voor recycling is een grote rol weggelegd in de toekomst van de glassector. Door glasscherven in te zetten, sparen we primaire grondstoffen – zand, soda en calciumoxide – en kan de benodigde smeltenergie met een kwart worden verlaagd. Zo daalt ook de CO2-emissie. Jaarlijks genereert de woning- en utiliteitsbouw vele duizenden tonnen aan vlakglasafval. Glasscherven kunnen zonder verlies van kwaliteit eindeloos opnieuw gebruikt worden voor het maken van nieuw glas. Het is wel belangrijk dat vlakglasafval schoon is en wordt ontdaan van strips, folies, ijzer en andere vervuilingen. Vlakglas dat niet schoon is, eindigt alsnog bij het restafval. Dit zijn de zes stappen van het recyclingsproces.

1. Inzamelen

Vlakglas Recycling Nederland coördineert de inzameling van vlakglasafval dat vrijkomt bij glasverwerkende bedrijven en bijvoorbeeld renovatieprojecten. Bedrijven en particulieren leveren het afval in op inzamelpunten, die op hun beurt Vlakglas Recycling Nederland informeren als er volle containers afgevoerd kunnen worden.

2. Afvoeren

Vlakglas Recycling Nederland transporteert alle vlakglasscherven af naar een van de twee speciale vlakglasrecyclingbedrijven in België.

3. Sorteren

Nu worden de scherven bruikbaar voor de productie van nieuw glas, isolatiemateriaal of tegels. De verschillende soorten vlakglas, zoals bijvoorbeeld helder vensterglas, gemengd vlakglas: zuiver vlakglas, tuindersglas of dubbelglas, worden beoordeeld op basis van acceptatierichtlijnen en gesorteerd. Daarna wordt het glas per soort opgeslagen.

4. Schoonmaken en bewerken

Nu worden de scherven schoongemaakt. Grote onzuiverheden worden met de hand verwijderd. IJzeren delen worden met sterke magneten verwijderd. Non-ferrodelen worden met een speciale machine verwijderd. Brekers zorgen ervoor dat de glasscherven de juiste grootte krijgen. Daarna worden de verschillende scherfgroottes met zeven van elkaar gescheiden. Keramiek, steen en porselein wordt uit het glas geschoten met lucht. Wat overblijft is gesorteerd en schoon glas dat vrij is van metalen, kit, papier, folie, keramiek, steen en andere materialen.

5. Mengen en kwaliteitscontrole

De schone scherven worden vervolgens gemengd. Zo ontstaat een constant, homogeen en betrouwbaar product. De kwaliteit wordt contine gecontroleerd en, indien nodig, wordt het proces bijgestuurd. Om een hoge kwaliteit te garanderen worden steekproeven gedaan.

6. Naar de afnemers

Het glas is nu klaar voor gebruik.

Nieuwsgierig?

Behoefte aan advies van de klantvriendelijkste glaszetter van Utrecht en wijde omgeving? Op zoek naar een glaszetter die transparant is in zijn processen, je de inzichten geeft om je doelstellingen te behalen en je taken uit handen neemt? Neem contact met ons op via mail of bel naar 030 231 06 94. We leren je graag kennen.